Kontakt

info@openblend.org
+386 (0)1 4790 480

Na letošnji konferenci so vroče teme naslednje:

Registracija

08:15 - 08:50

08:50 - 09:00

Prevzemite vstopnico in kavo

Dobrodošli na konferenco

 

Organizator izreče dobrodošlico in na kratko predstavi ozadje današnje konference oz. dogodka.

Jutranja mešanica

09:00 - 09:55

WebBeans or JSR-299 RI

Pete Muir

JBoss by Red Hat.

JSR-299: Contexts and Dependency Injection for Java EE je eleganten nabor novih funkcionalnosti, ki nadgrajuje zamisli iz projektov JBoss Seam in Google Guice. Mnoge funkcionalnosti so tako že znane (dependency injection, konteksti, konfiguracija, prestrezanje, obveščanje z dogodki), povsem nov pa je pristop uporabe meta-anotacij, ki prinašajo v že znan način razvoja dodatno izraznost in tipsko integriteto. V tem predavanju bo Pete korak za korakom pokazal, kako JSR-299: Contexts and Dependency Injection for Java EE izboljšuje model Java EE programiranja in opisal, kako se povezovati z ostalimi Java EE tehnologijami, kot so EJB 3.0, JSF, and Servleti.

Prenesite si predstavitev

10:00 - 10.30

OpenRemote, free remoting software

Juha Lindfors

OpenRemote

OpenRemote je odprta platforma za avtomatizacijo domov. Gre za odprtokodno tehnologijo za pametne domove, ki omogoča povezljivost z obstoječimi sistemi in protokoli. Tehnologija omogoča uporabnikom nadzor razsvetljave, klimatski naprav, ogrevanja, sistemov za varovanje in sistemov za avdio in video. Nadzor je mogoče izvajati preko iPhone-a, pametnih mobilnih telefonov in drugih naprav povezanih v internet.

Cilj projekta je dati lastnikom hiš in stanovanj na voljo odprto platformo, ki ni omejena na naprave posameznega proizvajalca opreme ali na zaprte, nepovezljive protokole komunikacije. Novi domovi bi morali biti opremljeni z rešitvami, ki bodo držale na dolgi rok, kar zahteva uporabo odprtih protokolov in specifikacij. V tem predavanju bo detaljno opisano kaj OpenRemote počne in kako lahko z njim upravljamo in nadziramo svoj dom.

Prenesite si predstavitev

Odmor: Osvežitev in druženje

10:30 - 11:00

Mešanica sredi dneva

11:00 - 11:55

OSGi introduction

Peter Kriens

aQute.

Koristi modularnega pristopa je odkrila že narava, ljudje pa smo jih hitro uporabili pri razvoju programske opreme. S tem ko razrahljamo povezanost med gradniki aplikacij, postanejo le-te bolj prilagodljive in lažje za vzdrževanje. Objektno orientirano (OO) programiranje je ta spoznanja uporabilo na razredih, z enkapsulacijo polj. Izkaže pa se, da so OO rešitve zelo tesno povezane na ravni razredov (problem prepletene štrene objektov). Ta prepletenost otežuje pouporabljivost, komplicira vzrževanje, velike aplikacije pa so zaradi tega nepotrebno kompleksne.

OSGi naslavlja to težavo s specifikacijo za močno modularnost v Javi. Obstaja nekaj odprtokodni ogrodij, ki implementirajo to specifikacijo (npr. Apache Felix, Eclipse Equinox, Knopflerfish), pa tudi nekaj komercialnih ogrodij. Ta specifikacija danes predstavlja temelje projektov Eclipse, Spring, in celo vseh glavnih aplikacijskih strežnikov - Websphere, Weblogic, JBoss, SpringSource, in Jonas.

OSGi rešuje nekaj pomembnih problemov, ki danes pestijo Javo. Naslavlja t.i. 'JAR hell', pomaga pri hitrejšem nalaganju razredov pri velikih aplikacijah, spodbuja in omogoča pouporabljivost, omogoča obvladovanje izvajalnega okolja, naredi velike aplikacije bolj pregledne, in nenazadnje uvaja dinamičen model razvoja, ki spodbuja sodelovanje. Poleg tega ima specifikacija že od samega začetka vgrajeno podporo za zamenjavo kode med delovanjem brez ponovnega zagona ('Hot code replacement').

12:00 - 12:30

Distributed applications

Dušan Omerčević

Najdi.si.

Spletno usmerjena arhitektura (Web Oriented Architecture - WOA) je inačica storitveno usmerjene arhitekture (SOA), kjer so posamezne spletne storitve izvedene v REST arhitekturnem stilu in se lahko nahajajo tudi v oblaku oz. WOA = SOA + WWW + REST. V Najdi.si smo se odločili, da obstoječo monolitno javansko aplikacijo, ki stoji za spletnim iskalnikom Najdi.si, postopoma preuredimo v skupek šibko povezanih spletnih storitev z dobro definiranimi vmesniki izvedenimi v REST stilu. S tem bomo pridobili nabor spletnih storitev, to je, standardnih gradnikov, ki nam bo omogočal učinkovitejše vzdrževanja obstoječih in hiter razvoj novih spletnih aplikacij za množično uporabo. Nekaj teh spletnih storitev (zemljevid, enotna prijava, iskalniška storitev, oglasna orodja) smo že razvili, medtem ko ostale gradnike naše platforme še razvijamo. V načrtu imamo ponuditi gradnike naše platforme v uporabo tudi zunanjim partnerjem. To bo omogočilo učinkovito gradnjo spletnih aplikacij tako znotraj Skupine Telekom Slovenije, kot ostalim podjetjem, ki razvijajo spletne aplikacije.

Kosilo

12:30 - 13:30

Popoldanska mešanica

13:30 - 14:25

Managing data on a cloud with Infinispan

Manik Surtani

JBoss by Red Hat.

Manik Surtani, ustanovitelj projekta Infinispan in vodja projekta JBoss Cache, bo v tem predavanju pojasnil vlogo, ki jo imajo danes podatkovni grid-i v okoljih 'procesiranja v oblaku' (po domače 'cloud computing'). Večina danes najbolj popularnih spletnih aplikacij uporablja podatkovne grid-e zaradi njihove izjemne skalabilnosti.

Manik bo opisal Infinispan, novo odprtokodno plaformo, ki implementira podatkovni grid, razloge za njen astanek in kako se projekt razvija. Temeljito bo pojasnil distribuirane podatkovne strukture in strategije za namestitev in administracijo podatkovnih grid-ov v storitvah 'procesiranja v oblaku' (kot je recimo Amazon AWS) s pomočjo orodij kot je JClouds.

Prenesite si predstavitev

14:30 - 15:00

Tri lastnosti, ki bi jih Java morala imeti

Andrej Bauer

Fakuleta za matematiko in fiziko.

The only concept that Java has for representing complex data are objects. While objects are admittedly powerful and flexible, they are not the best solution to all problems. In this talk I will discuss three concepts from the theory of programming languages which improve the ease of programming, but are somewhat clumsily represented as objects. Therefore, a programming language can benefit from supporting them directly.

Prenesite si predstavitev

Odmor: Osvežitev in druženje

15:00 - 15:30

Večerna mešanica

15:30 - 16:25

OpenJDK introduction

Dalibor Topic

Sun Microsystems GmbH.

Najbrž ste že slišali za OpenJDK, odprtokodni projekt, zgrajen okrog Sun-one implementacije JDK. Verjetno se sprašujete za kaj sploh gre pri tej stvari, kako je OpenJDK sestavljen, v katero smer gre, kdo je za kaj zadolžen in kako lahko k projektu kaj prispevate tudi vi.

V tem predavanju boste spoznali projekte, ki se dogajajo pod okriljem OpenJDK. Gre za številne projekte - od razvoja novih funkcionalnosti za podporo dinamičnim jezikom na ravni JVM-ja, pa do sprememb samega jezika Java, pa tudi projekte, ki delajo na podpori za nove operacijske sisteme, mikroprocesorske arhitekture in razvoju novih funkcionalnosti.

Prenesite si predstavitev

16:30 - 17:00

The Feel Of Google Guice

Alen Vrečko

Sinergise

Se sprašujete kako doseči, da bo vašo kodo lažje testirati in vzdrževati in da bo čimbolj izrazna in jedrnata, da bo čimmanj t.i. boiler-plate kode? Potem je to predavanje za vas.

Proučili bomo preprost primer iz resničnega sveta, ki bo razkril kako nam lahko Guice pomaka doseči zgoraj opisano. Guice je ogrodje z izpolnjevanjem odvisnosti (dependency injection framework). Velik del predavanja se bo zato ubadal s konceptom 'dependency injection', a ne bo omejen le na to. Začeli bomo s tem, kako zmanjšati količino banalne kode povezano s t.i. 'factory' objekti in pogledali kako je z uporabo Guice-a dosežemo, da je kodo lažje testirati. Izkazalo se bo, da bo našo kodo tudi lažje vzdrževati, kot pa z alternativnimi pristopi. Primer bomo zaključili s pregledom kode uporabniškega vmesnika, ki ravno tako uporablja Guice. Opisali pa bomo tudi, kako je izpeljana integracija z zaledjem.

Na koncu boste imeli širok pregled nad tem kaj vse vam Guice omogoča.

Prenesite si predstavitev

Prigrizki, pijača in druženje

17:00 - 20:00

Zaključek: Osvežitev in druženje

// OpenBlend in povezani znaki so last društva OpenBlend. Pravice pridržane.